Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Hội nghị về giá đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Trung ương

27/02/2023
Ngày 24/02/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị về giá đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Trung ương nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về các nội dung liên quan. Chủ trì Hội nghị - đ/c Đinh Thị Nương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính.


Đ/c Đinh Thị Nương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, đ/c Đinh Thị Nương - Phó Cục trưởng Cục quản lý giá Bộ Tài chính  đã triển khai hướng dẫn và thống nhất một số nội dung về giá đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách trung ương, theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. Trong đó, nổi bật một số nội dung về hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; nguồn kinh phí thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công; lập dự toán kinh phí, phân bổ và giao dự toán; danh mục dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện đặt hàng; quy trình đặt hàng; trách nhiệm của các bộ, cơ quan Trung ương và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Về nguồn kinh phí thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công bao gồm: nguồn kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên (ngân sách trung ương); nguồn kinh phí được để lại chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí; nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công theo giá dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước định giá; nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương kiểm tra việc thực hiện đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương.

Thông qua hội nghị, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 32. Đồng thời, nắm được các quy trình, quy định về giá để thực hiện tại đơn vị mình và phối hợp triển khai thống nhất với các cơ quan, đơn vị liên quan.

(Nguồn tin: Nhà xuất bản)

Thứ 7, Ngày 3 tháng 6 năm 2023
07:58:42 AM