Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

22/07/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, trong hai ngày 15-16/7/2020, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ Viện Hàn lâm, nhằm tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện lần thứ VIII là: “Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phù hợp với xu thế vận động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.

            Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của lãnh đạo một số ban, ngành, cơ quan Trung ương và đại diện 18 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và lãnh đạo Chính quyền Viện Hàn lâm; cùng 176 đại biểu Đại hội đại diện cho hơn 1200 đảng viên từ 50 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

            Đồng chí Phạm Thị Hiếu – Bí thư, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ đại diện cho Chi bộ Nhà xuất bản tham dự đại hội và có bài tham luận “Hội nhập quốc tế trong công tác xuất bản tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” trình bày tại Đại hội.

            Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

            Đại hội đã kết thúc thành công rất tốt đẹp!


 Đồng chí Phạm Thị Hiếu – Bí thư, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ trình bày bài tham luận tại Đại hội.


Chụp ảnh lưu niệm

(Nguồn tin: Viện Hàn lâm KHCNVN)

Thứ hai, Ngày 26 tháng 10 năm 2020
08:01:09 AM