Tin tức sự kiện

Tạp chí Advances in Natural Sciences: NanoScience and Technology (ASNN) chính thức trở thành tạp chí SCIE đầu tiên của Việt Nam

14/01/2016
Tạp chí Advances in Natural Sciences: NanoScience and Technology (ASNN) chính thức trở thành tạp chí SCIE đầu tiên của Việt Nam.

Tạp chí ASNN do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xuất bản. Sau 5 năm thực hiện đề án “Nâng cấp tạp chí đạt chuẩn khu vực và quốc tế”, tháng 12 năm 2014, Tạp chí ASNN đã được chỉ mục trong hệ thống của Scopus. Đây là kết quả của sự nỗ lực và tâm huyết vượt bậc của Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Hội đồng biên tập, ban thường trực hội đồng, cộng tác viên và các tác giả và được sự ủng hộ của Viện Hàn lâm cùng với sự kết hợp xuất bản với  Nhà xuất bản IOP (Anh). Và sau 1 năm sau khi kết thúc đề án, ngày 02 tháng 12 năm 2015, Tạp chí ASNN được Thomson Reuter đưa vào danh sách. Ngày 7 tháng 01 năm 2016, Tạp chí ASNN đã chính thức có tên trong danh sách Tạp chí SCIE http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlcovchanges.cgi?PC=D. Đây là tạp chí SCIE đầu tiên của Việt Nam. Việc Tạp chí ASNN được chỉ mục trong hệ thống SCIE là sự đánh giá sự phát triển của khoa học và công nghệ Việt Nam nói chung và của ngành xuất bản nói riêng – đặc biệt là tạp chí khoa học so với khu vực và quốc tế.

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 5, Ngày 7 tháng 7 năm 2022
08:26:33 AM