Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác xuất bản, in, phát hành năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

22/03/2017
Ngày 24/02/2017, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ TT&TT, Ban Tuyên giáo TW, Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành năm 2017.

Tham dự Hội nghị có các đ/c: Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ TT&TT; Phạm Văn Linh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW; Đỗ Quý Doãn – Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam. Đến dự còn có các đại biểu thuộc các sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh và thành phố, đại diện các bộ ngành, giám đốc tổng biên tập 60 nhà xuất bản, các công ty phát hành trong toàn quốc về dự.

Đây là Hội nghị thường niên của ngành. Mục đích là tổng kết rút kinh nghiệm công tác xuất bản in phát hành năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

 Trong báo cáo tổng kết hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm năm 2016, Bộ TT&TT đánh giá:

          Năm 2016 là năm diễn ra nhiều hoạt động lớn của đất nước, ngành Xuất bản đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn ngành vẫn duy trì được chất lượng sản phẩm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu đọc của xã hội; chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm được nâng cao một bước.

Năm 2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xác nhận đăng kí xuất bản 64.588 tên xuất bản phẩm. Trong đó có 1.893 tên xuất bản phẩm điện tử. Cụ thể:

+ Xuất bản phẩm nộp lưu chiểu dưới dạng sách in là: 32.126 cuốn với 330.952.500 bản (tăng 10,3% về cuốn, giảm 8.8% về bản so với năm 2015). Mức hưởng thụ bình quân đạt khoảng 3,6 bản sách/người/năm.

+ Xuất bản phẩm dưới dạng điện tử là 679 xuất bản phẩm (giảm 42% so với năm 2015) với 5.929.551 lượt bán (tăng 60% so với 2015)

+  Xuất bản phẩm khác dưới dạng đĩa, băng, bản đồ, bưu ảnh, lịch các loại là 2.153 xuất bản phẩm (tăng 71,5% so với 2015) với 32.115.000 bản (tăng 4,8% so với 2015)

- Chất lượng sách trong năm 2016 đã được cải tiến so với các năm trước đây. Thể hiện qua việc các nhà xuất bản đã có định hướng rõ rệt trong việc lựa chọn đề tài cũng như kiểm soát chặt chẽ về mặt nội dung.

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách; Công tác cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.

Năm 2017, nhằm đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TƯ, Thông báo số 19-TB/TW của Ban Bí thư, các quy định của Luật Xuất bản và Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn 2030, toàn ngành cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, có bước đột phá quan trọng trong quá trình phát triển, xuất bản nhiều bộ sách hay, có giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về xuất bản phẩm của toàn xã hội; xây dựng ngành Xuất bản, In, Phát hành phát triển vững mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hôi của đất nước.

Đ/c Trần Văn Sắc- Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản KHTN&CN đã tham dự Hội nghị.

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 5, Ngày 7 tháng 7 năm 2022
09:25:35 AM