Tin tức sự kiện

HỢP TÁC XUẤT BẢN TẠP CHÍ HÓA HỌC VỚI NHÀ XUẤT BẢN WILEY-VCH (ĐỨC)

09/02/2018
Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Lãnh đạo Tạp chí Hóa học đã chính thức kí thỏa thuận hợp tác xuất bản Tạp chí Hóa học với nhà xuất bản Wiley-VCH (Đức) từ năm 2018.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tạp chí Hóa học sẽ chính thức xuất bản với Nhà xuất bản Wiley từ số 1, tập 56 năm 2018. Tạp chí Hóa học (tên tiếng Anh Vietnam Journal of Chemistry) có tên trong thư viện số của Nhà xuất bản này Wiley Online Library và  trang web đối với bản điện tử của Tạp chí www.vjc.wiley-vch.de.

Cũng theo thỏa thuận, năm 2018 các độc giả toàn cầu của Tạp chí Hóa học sẽ được sử dụng bản điện tử miễn phí. Từ năm 2019, sẽ chính thức bán online. Bản in sẽ do Việt Nam tổ chức xuất bản và phát hành tại Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác xuất bản này tạo điều kiện rất thuận lợi cho Tạp chí Hóa học hòa mạng thế giới và tham gia vào việc quảng bá các công trình khoa học của các nhà khoa học trong nước với thế giới và khu vực.

 

Bìa của Tạp chí Hóa học số 1 – tiếng Việt và số 2 – tiếng Anh, tập 56, năm 2018

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 5, Ngày 7 tháng 7 năm 2022
07:55:18 AM