Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

NUÔI TRỒNG VI TẢO GIÀU DINH DƯỠNG LÀM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT NUÔI Ở VIỆT NAM

Tác giả: Đặng Diễm Hồng
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 750
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 16x24 cm
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 350,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

Lời giới thiệu 

Danh mục ký hiệu và chữ viết tắt 

Lời mở đầu Các tác giả chính đóng góp trong cuốn sách chuyên khảo 

CHƯƠNG I. VI TẢO GIÀU DINH DƯỠNG VÀ CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG CHÚNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 

1.1. Giới thiệu chung về vi tảo 

1.2. Xây dựng tập đoàn giống vi tảo giàu dinh dưỡng của Việt Nam 

1.3. Ứng dụng vi tảo giàu dinh dưỡng làm thức ăn sống cho đối tượng nuôi trồng thủy sản, làm thực phẩm chức năng cho người và động vật nuôi 

1.4. Công nghệ nuôi các loài vi tảo giàu dinh dưỡng trên thế giới và tại Việt Nam 

1.5. Toàn cảnh về tương lai công nghệ sinh học vi tảo và vai trò của sinh học phân tử trong nghiên cứu tảo 

CHƯƠNG II. CÁC CHI/LOÀI VI TẢO GIÀU DINH DƯỠNG CHÍNH ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM THỨC ĂN SỐNG CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT NUÔI Ở VIỆT NAM 

2.1. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu các chi/loài tảo quang tự dưỡng giàu dinh dưỡng 

2.2. Kết quả nghiên cứu về các chi/loài vi tảo biển giàu dinh dưỡng chính đang được nuôi trồng ở Việt Nam 

2.3. Ứng dụng sinh khối vi tảo biển giàu dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản và làm thực phẩm chức năng cho người và động vật 

Chương III. VI TẢO LỤC Haematococcus pluvialis CỦA VIỆT NAM 

3.1. Giới thiệu về chi Haematococcus 

3.2. Loài Haematococcus pluvialis 

3.3. Các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong nghiên cứu Haematococcus pluvialis 

3.4. Các kết quả nghiên cứu loài H. pluvialis thu được ở Việt Nam 

3.5. Công nghệ nuôi trồng loài H. pluvialis tại Việt Nam 

3.6. Ứng dụng sinh khối H. pluvialis tại Việt Nam 

CHƯƠNG IV. VI KHUẨN LAM SPIRULINA CỦA VIỆT NAM 

4.1. Giới thiệu về chi Spirulina 

4.2. Loài Spirulina platensis 

4.3. Công nghệ nuôi trồng Spirulina platensis trên thế giới và ở Việt Nam 

4.4. Một số hướng nghiên cứu cần tiến hành trong thời gian tới đối với vi khuẩn lam S. platensis 

4.5. Các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong nghiên cứu S. platensis 

4.6. Một số kết quả nghiên cứu về loài S. platensis ở miền bắc của Việt Nam 

4.7. Kiểm tra chất lượng sinh khối vi khuẩn lam S. platensis trong các hệ thống nuôi tại Công ty cổ phần Khoa học xanh Hidumi pharma, Quỳnh Lương, Nghệ An 

4.8. Tách chiết và tinh sạch phycocyanin từ sinh khối S. platensis không đủ tiêu chuẩn làm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người 

4.9. Tách chiết protein thô ở bã dưới sau quá trình đã chiết phycocyanin 

THAY CHO LỜI KẾT

 PHỤ LỤC 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Thứ 5, Ngày 9 tháng 7 năm 2020
09:56:40 PM