Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

Giáp xác chân chèo (Copepoda) ký sinh trên cá ở Việt Nam

Tác giả: Hà Duy Ngọ (Chủ biên)
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 318
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16x24cm
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 238,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Thứ 4, Ngày 20 tháng 10 năm 2021
08:20:51 PM