Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

BỌ XÍT HÚT MÁU Ở VIỆT NAM

Tác giả: Trương Xuân Lam
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 246
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 175,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỌ XÍT HÚT MÁU
Chương 1. Sơ lược lịch sử và các nghiên cứu về bọ xít hút máu
Chương 2. Hình thái, phân loại và sinh cảnh sống của bọ xít hút máu
PHẦN II. NGHIÊN CỨU BỌ XÍT HÚT MÁU Ở VIỆT NAM
Chương 3. Phương pháp thu thập, xử lý và làm tiêu bản mẫu bọ xít hút máu
Chương 4. Phân loại học và hình thái của các loài bọ xít hút máu ở Việt Nam
Chương 5. Phân bố và sinh cảnh sống của các loài bọ xít hút máu
Chương 6. Sinh trưởng và phát triển của bọ xít hút máu
Chương 7. Tập tính của bọ xít hút máu
Chương 8. Ảnh hưởng của bọ xít hút máu tới sức khỏe con người
Chương 9. Biện pháp phòng chống bọ xít hút máu
Thứ 5, Ngày 9 tháng 7 năm 2020
10:06:34 PM