Sách ứng dụng & PT công nghệ cao

KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG (PAH) VÀ PHENOL CỦA VI SINH VẬT PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM

Tác giả: Nghiêm Ngọc Minh
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 254
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 130,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Mục lục

Phần thứ nhất: Một số đặc tính về hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), Phenol và cơ chế phân hủy sinh học bởi vi sinh vật
Chương 1: Đặc điểm, cấu trúc, nguồn gốc phát sinh, tình hình ô nhiễm và phương pháp xử lý hydrocarbon thơm đa vòng (PAH)
Chương 2. Đặc điểm, cấu trúc, nguồn gốc phát sinh, tình hình ô nhiễm và phương pháp xử lý Phenol
Chương 3. Một số nghiên cứu về cơ chế phân hủy sinh học PAH và Phenol bởi vi sinh vật
Phần thứ hai: Kết quả chuyên khảo nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học PAH, Phenol và đa dạng cấu trúc tập đoàn của các vi sinh vật phân lập tại một số vùng ô nhiễm ở Việt Nam
Chương 4. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
Chương 5. Khả năng phân hủy sinh học Naphthalene bởi vi sinh vật
Chương 6. Khả năng phân hủy sinh học Naphthalene và Anthracene bởi vi sinh vật
Chương 7. Khả năng phân hủy sinh học Pyrene bởi vi sinh vật
Chương 8. Khả năng phân hủy sinh học Phenol bởi vi sinh vật
Chương 9. Nghiên cứu đa dạng cấu trúc tập đoàn vi sinh vật ở môi trường ô nhiễm bằng kỹ thuật điện di trên gel gradient biến tính (DGGE)
Chương 10. Mô hình xử lý Phenol và PAH bởi vi sinh vật quy mô phòng thí nghiệm và Pilot hiện trường
Thứ 7, Ngày 2 tháng 7 năm 2022
02:42:38 PM