Sách ứng dụng & PT công nghệ cao

Gen, chuẩn đoán, điều trị các bệnh phân tử và các công trình nghiên cứu của các tác giả về gen

Tác giả: Đái Duy Ban
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 477
Năm xuất bản: 41966
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 210,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

Phần A. KHÁI NIỆM VỀ GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN

Chương 1. KHÁI NIỆM VỀ GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN

Chương 2. DỰ ÁN VỀ CÁC BỘ GEN – VÀ DỰ ÁN VỀ BỘ GEN NGƯỜI

Chương 3.  SỰ SAO CHÉP – SINH TỔNG HỢP ADN

Chương 4. SỰ PHIÊN MÃ - SINH TỔNG HỢP ARN

Chương 5. MẬT MÃ DI TRUYỀN, SỰ DỊCH MÃ – SINH TỔNG HỢP PROTEIN

Chương 6. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG BIỂU HIỆN GEN

Phần B. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GEN VÀ CÔNG NGHỆ BIỂU HIỆN GEN

Chương 7.  CÁC ENZYM CẮT, BIẾN ĐỔI VÀ NỐI ADN

Chương 8. PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT AXIT NUCLEIC

Chương 9. PHƯƠNG PHÁP LAI PHÂN TỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH DẤU PHÂN TỬ

Chương 10. CÁC LOẠI VẬT CHỦ THU NHẬN VÀ CÁC LOẠI VECTƠ CHỌN DÒNG

Chương 11. CÁC LOẠI VECTƠ TRONG TẠO DÒNG

Chương 12. SỰ TẠO DÒNG GEN VÀ PHÁT HIỆN DÒNG CẦN TÌM

Chương 13. PHƯƠNG PHÁP PCR DÙNG TRONG TẠO DÒNG IN VITRO

Chương 14. KỸ THUẬT BIẾN NẠP VÀ KỸ THUẬT LÂY NHIỄM

Chương 15. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ CỦA ACID NUCLEIC

Chương 16. CÔNG NGHỆ BIỀU HIỆN GEN

Phần C.  CÁC BỆNH CỦA GEN

Chương 17.  CÁC BỆNH DI TRUYỀN CỦA GEN TRÊN NHIỄM SẮC THỂ CỦA NGƯỜI

Chương 18. CÁC BỆNH DI TRUYỀN VÀ DỊ TẬT BẨM SINH

Chương 19. MỘT SỐ BỆNH GEN DI TRUYỀN VÀ HƯỚNG ĐIỀU TRỊ GEN

Chương 20. CÁC BỆNH DI TRUYỀN HÓA SINH DO RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA

Chương 21. BỆNH GEN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CƠ THỂ

Phần D.  ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ GEN TRONG Y HỌC

Chương 22. KHÁI QUÁT CÔNG NGHỆ GEN TRONG NGHIÊN CỨU BỆNH HỌC

Chương 23. CÔNG NGHỆ GEN TRONG ĐIỀU TRỊ VÀ CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH CỤ THỂ

Chương 24. KHÁI QUÁT VỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT CHUYỂN GEN TẠO RA NHỮNG LOẠI THUỐC QUÝ HIẾM ĐỐI VỚI BỆNH CỦA CON NGƯỜI

Phần E. GEN VÀ HAI BỆNH CỦA THẾ KỶ: UNG THƯ VÀ HIV/AIDS

Chương 25. GEN TRONG UNG THƯ, ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN GEN VÀ ĐIỀU TRỊ GEN UNG THƯ

Chương 26. GEN TRONG BỆNH HIV VÀ HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN GEN VÀ ĐIỀU TRỊ GEN

Phần G. CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH UNG THƯ VÒM HỌNG, UTV VÀ UNG THƯ GAN TIÊN PHÁT

Chương 27.  UNG THƯ VÒM HỌNG

Chương 28. UNG THƯ VÚ

Chương 29. NGHIÊN CỨU MÔ UNG THƯ VÚ BỆNH NHÂN VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ SỬ DỤNG CHỈ THỊ DI TRUYỀN HỆ GEN TY THỂ VÙNG D-LOOP

Chương 30.  NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN GEN TY THỂ Ở TẾ BÀO MÁU CỦA BỆNH NHÂN UTV BẰNG KỸ THUẬT GEN VÀ TRIỂN VỌNG

Chương 31. NGHIÊN CỨU CHUẨN ĐOÁN GEN KN BỀ MẶT CỦA VIRUT VIÊM GAN B TRONG UNG THƯ GAN

Chương 32. NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN GEN KN BỀ MẶT  PRE-S CỦA VIRUT VIÊM GAN B TRONG UNG THƯ GAN

Chương 33. NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN GEN KN LÕI VIRUT VIÊM GAN B TRONG UNG THƯ GAN

Thứ 7, Ngày 19 tháng 9 năm 2020
07:48:16 PM