Sách ứng dụng & PT công nghệ cao

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ ỨNG DỤNG KHẢO SÁT VÀ PHÁT HIỆN ẨN HỌA TRONG THÂN ĐÊ, ĐẬP VÀ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Tác giả: Trần Cánh,Andreas Weller
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 354
Năm xuất bản:
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 180,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

Phần I. CÁC PHƯƠNG PHÁP-CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ PHÁT HIỆN CÁC VỊ TRÍ XUNG YẾU TRONG ĐÊ SÔNG VÀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Chương 1. Đặc điểm của hệ thống đê điều miền Bắc Việt Nam

Chương 2. Phương thức ứng dụng các phương pháp địa vật lý khảo sát đê sông

Chương 3. Mô tả tóm tắt các phương pháp

Chương 4. Một số kinh nghiệm trong ứng dụng các phương pháp địa vật lý

Chương 5. Một số kết quả ứng dụng các phương pháp địa vật lý nghiên cứu, khảo sát đê sông ở Việt Nam

Phần II. CƠ SỞ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH

Chương 1. Phương pháp địa chấn

Chương 2. Phương pháp điện trường tự nhiên

Chương 3. Phương pháp điện trở và phân cực kích thích

Chương 4. Phương pháp điện từ

Chương 5. Phương pháp radar xuyên đất

Chương 6. Phương pháp phóng xạ

Chương 7. Phương pháp địa nhiệt

Thứ 4, Ngày 20 tháng 10 năm 2021
08:42:29 PM