Sách biển và công nghệ biển

Trường địa lý và cấu trúc sâu vùng biển Việt Nam

Tác giả: Bùi Công Quế
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 286
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: -2 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

 

Trang

LỜI GIỚI THIỆU

3

MỤC LỤC

5

LỜI NÓI ĐẦU

11

Chương 1. HIỆN TRẠNG ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU VỀ ĐỊA VẬT LÝ TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM                                                                     

17

1.1. Lịch sử điều tra nghiên cứu địa chất địa vật lý biển

17

1.2. Điều tra nghiên cứu về động đất và sóng thần   

27

1.3. Nghiên cứu về các hệ đứt gãy   

34

1.4. Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ và địa động lực  

36

Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG ĐỊA VẬT LÝ, CẤU TRÚC SÂU VÀ ĐỊA CHẤN - ĐỊA ĐỘNG LỰC TRÊN VÙNG THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG  

39

2.1. Phương pháp xử lý số liệu và xây dựng các bản đồ dị thường trọng lực và từ

39

2.2. Các phương pháp xử lý và tổng hợp tài liệu địa vật lý để xác định đặc điểm cấu trúc các ranh giới sâu   

47

2.3. Hệ phương pháp phát hiện và nghiên cứu đứt gãy

54

2.4. Phương pháp đánh giá các đặc trưng tính địa chấn và độ nguy hiểm động đất và sóng thần  

61

Chương 3.  ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TRƯỜNG ĐỊA VẬT LÝ

79

3.1. Trường dị thường trọng lực  

79

3.2. Trường dị thường từ   

88

3.3. Đặc điểm trường sóng địa chấn  

95

3.4. Trường địa nhiệt 

103

Chương 4. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC SÂU THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG

113

4.1. Cấu trúc các ranh giới cơ bản vỏ Trái đất 

113

4.2. Đặc điểm cấu tạo tầng trầm tích 

116

4.3. Cấu trúc các hệ đứt gãy chủ yếu 

120

4.4. Các dạng mặt cắt cấu trúc và kiểu vỏ Trái đất 

144

Chương 5. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤN - ĐỊA ĐỘNG LỰC THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG  

157

5.1. Chế độ động đất khu vực Biển Đông và các vùng kế cận

157

5.2. Hoạt động núi lửa ở khu vực Biển Đông  

184

5.3. Đặc điểm trường ứng suất kiến tạo 

189

5.4. Hoạt động kiến tạo trẻ 

197

5.5. Các chuyển động hiện đại

202

5.6. Nguy cơ trượt lở ngầm ở vùng ven bờ Nam Trung bộ

207

Chương 6. ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN

217

6.1. Các vùng nguồn động đất và sóng thần vùng Biển Đông và ven biển Việt Nam 

217

6.2. Độ nguy hiểm động đất và sóng thần 

229

KẾT LUẬN 

263

TÀI LIỆU THAM KHẢO

269

 PHỤ LỤC ẢNH

281

Thứ 7, Ngày 20 tháng 1 năm 2018
04:40:17 AM