Sách biển và công nghệ biển

Trường địa lý và cấu trúc sâu vùng biển Việt Nam

Tác giả: Bùi Công Quế
Tình trạng: Hết hàng
Số trang: 286
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng

Giới thiệu

MỤC LỤC

Chương 1. HIỆN TRẠNG ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU VỀ ĐỊA VẬT LÝ TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM                                                                    

1.1. Lịch sử điều tra nghiên cứu địa chất địa vật lý biển

1.2. Điều tra nghiên cứu về động đất và sóng thần  

1.3. Nghiên cứu về các hệ đứt gãy  

1.4. Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ và địa động lực 

Chương 2.CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG ĐỊA VẬT LÝ, CẤU TRÚC SÂU VÀ ĐỊA CHẤN - ĐỊA ĐỘNG LỰC TRÊN VÙNG THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG 

2.1. Phương pháp xử lý số liệu và xây dựng các bản đồ dị thường trọng lực và từ

2.2. Các phương pháp xử lý và tổng hợp tài liệu địa vật lý để xác định đặc điểm cấu trúc các ranh giới sâu  

2.3. Hệ phương pháp phát hiện và nghiên cứu đứt gãy

2.4. Phương pháp đánh giá các đặc trưng tính địa chấn và độ nguy hiểm động đất và sóng thần 

Chương 3.  ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TRƯỜNG ĐỊA VẬT LÝ

3.1. Trường dị thường trọng lực 

3.2. Trường dị thường từ  

3.3. Đặc điểm trường sóng địa chấn 

3.4. Trường địa nhiệt

Chương 4. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC SÂU THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG

4.1. Cấu trúc các ranh giới cơ bản vỏ Trái đất

4.2. Đặc điểm cấu tạo tầng trầm tích

4.3. Cấu trúc các hệ đứt gãy chủ yếu

4.4. Các dạng mặt cắt cấu trúc và kiểu vỏ Trái đất

Chương 5. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤN - ĐỊA ĐỘNG LỰC THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG 

5.1. Chế độ động đất khu vực Biển Đông và các vùng kế cận

5.2. Hoạt động núi lửa ở khu vực Biển Đông 

5.3. Đặc điểm trường ứng suất kiến tạo

5.4. Hoạt động kiến tạo trẻ

5.5. Các chuyển động hiện đại

5.6. Nguy cơ trượt lở ngầm ở vùng ven bờ Nam Trung bộ

Chương 6. ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN

6.1. Các vùng nguồn động đất và sóng thần vùng Biển Đông và ven biển Việt Nam

6.2. Độ nguy hiểm động đất và sóng thần

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC ẢNH

Thứ 5, Ngày 7 tháng 7 năm 2022
08:15:54 AM