Sách biển và công nghệ biển

Nghiên cứu biến dạng đứt gãy

Tác giả: Phan Trọng Trinh
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 400
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 150,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

 MỤC LỤC

Trang

1.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

2.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG

2.3. CÁC THÀNH TẠO MAGMA

2.4. CẤU TRÚC VÀ ĐỨT GÃY

Chương 3. KIẾN TẠO PLEISTOCEN MUỘN KHU VỰC
NINH THUẬN VÀ LÂN CẬN

3.2. KIẾN TẠO PLEISTOCEN TRÊN ĐẤT LIỀN

165

3.3. KIẾN TẠO PLEISTOCEN TRÊN BIỂN

4.1. LƯỚI GPS PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐỨT GÃY
HOẠT ĐỘNG

4.2. LƯỚI GPS PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ GRADIENT

Chương 5. GRADIENT KIẾN TẠO

5.1. ĐÁNH GIÁ GRADIENT KIẾN TẠO PLEISTOCEN
TỪ TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO - ĐỊA CHẤN

5.2. VẬN TỐC BIẾN DẠNG

Thứ 7, Ngày 2 tháng 7 năm 2022
02:21:34 PM