Sách biển và công nghệ biển

Lượng giá kinh tế các hệ sinh thái biển ở một số đảo trên vùng biển Việt Nam

Tác giả: Trần Đình Lân (Chủ biên)
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 454
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16x24 cm
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 230,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Cuốn sách chuyên khảo được biên soạn nhằm tập hợp và hệ thống các tài liệu điều tra, giới thiệu các kết quả nghiên cứu chính đã có được tại vùng biển đảo của 3 đảo chủ yếu thực hiện trong thời gian vừa qua của Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC.09.08/11-15 do Viện Tài nguyên và Môi trường biển – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, thực hiện thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.09/11-15. Đồng thời cuốn sách còn tham khảo các tài liệu có giá trị của các nhà chuyên môn, đặc biệt như GS.TS. Trần Đức Thạnh; PGS. TS. Đỗ Văn Khương; TS. Nguyễn Hữu Cử; PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi; PGS. TSKH. Phạm Thược và nhiều tác giả khác trong nước cũng như ngoài nước đã được công bố hoặc đang được lưu trữ tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Nghiên cứu Hải sản,… Nội dung cuốn sách bao gồm 5 chương. Chương I về “Cơ sở tiếp cận và phương pháp lượng giá kinh tế các hệ sinh thái biển ven đảo”; Chương II, chương III và chương IV lần lượt trình bày về “Lượng giá kinh tế các HST biển chủ yếu ở vùng đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cồn Cỏ và đảo Thổ Chu”; chương V trình bày “Một số vấn đề về sử dụng bền vững các HST biển từ góc độ lượng giá kinh tế tại các đảo trong vùng biển Việt Nam” và các Phụ lục.
Thứ 5, Ngày 7 tháng 7 năm 2022
09:31:13 AM