Sách biển và công nghệ biển

ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÙNG BIỂN NAM VIỆT NAM

Tác giả: Bùi Hồng Long (Chủ biên),Phan Minh Thụ
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 308
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 165,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Mục lục

Danh mục từ viết tắt 

Mở đầu 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ NGHIÊN CỨU Ở VÙNG BIỂN NAM VIỆT NAM 

CHƯƠNG 2. BIẾN ĐỘNG MÙA CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN VÀ ĐỘNG LỰC BIỂN 

CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN

CHƯƠNG 4. ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG CỦA SINH VẬT NỔI

CHƯƠNG 5. BIẾN ĐỘNG THEO CHU KỲ NĂM VÀ NHIỀU NĂM CỦA CÁC YẾU TỐ HẢI DƯƠNG HỌC

CHƯƠNG 6. BIẾN ĐỘNG THEO CHU KỲ NĂM VÀ NHIỀU NĂM CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN

CHƯƠNG 7. DỰ BÁO NGUỒN LỢI CÁ BIỂN

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Thứ 5, Ngày 7 tháng 7 năm 2022
09:08:06 AM