PHÒNG PHÁT HÀNH - TIẾP THỊ

06/01/2015

Phòng phát hành - Tiếp thị

Địa chỉ:          Nhà A16 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Email:            phongphathanhnxb@yahoo.com hoặc phongphathanhnxb@vap.ac.vn                

Điện thoại:      (024) 37910147, (024) 22149040, (024) 22149041

Fax:                (024) 37910147

Website:         http://www.vap.ac.vn

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 5, Ngày 7 tháng 7 năm 2022
09:05:40 AM