PHÒNG PHÁT HÀNH - TIẾP THỊ

06/01/2015

Phòng phát hành - Tiếp thị

Địa chỉ:          Nhà A16 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Email:            phongphathanhnxb@yahoo.com hoặc phongphathanhnxb@vap.ac.vn                

Điện thoại:      (04) 37910147, (04) 22149040, (04) 22149041

Fax:                (04) 37910147

Website:         http://www.vap.ac.vn

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Chủ nhật, Ngày 27 tháng 5 năm 2018
04:58:47 PM