Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Bộ sách chuyên khảo

LIPIT TỪ HẠT MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT VIỆT NAM

Tác giả: Đoàn Lan Phương (chủ biên) và nnc.
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 432
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16x24 cm
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 230,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Mục lục

Phần I. TỔNG QUAN

1.1. Khái niệm về lipit

1.2. Phân loại lipit

1.3. Phương pháp thu thập xử lý, phân tích và thử hoạt tính chống oxy hóa các mẫu hạt thực vật

Phần II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LIPIT TỪ HẠT CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT Ở VIỆT NAM

2.1. Thành phần lipit từ hạt của một số loài thuộc 52 họ thực vật ở Việt Nam

2.2. Phân tích định tính, định lượng thành phần phospholipit trong dầu từ hạt một số loài thực vật ở Việt Nam

2.2.1. Phân tích bán định lượng thành phần phospholipit trong mẫu hạt của một số loài thực vật ở Việt Nam

2.3. Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của dịch chiết metanol của hạt một số loài thực vật ở Việt Nam

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH SÁCH MẪU HẠT NGHIÊN CỨU THUỘC 52 HỌ KÈM THEO HÌNH TIÊU BẢN

Thứ 3, Ngày 21 tháng 1 năm 2020
07:16:13 PM