Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Vietnam Journal of Mathematics

Số: 3
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2020
Kích thước:
Giá bìa: 55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

E′-Convex Sets and Functions: Properties and Characterizations

M. D. Fajardo, J. Vidal

 

Approximate Proper Solutions in Vector Equilibrium Problems

C. Gutiérrez

 

Selected Applications of Linear Semi-Infinite Systems Theory

Miguel A. Goberna, Andrea B. Ridolfi, Virginia N. Vera de Serio

 

Circumcentered Methods Induced by Isometries

Heinz H. Bauschke, Hui Ouyang, Xianfu Wang

 

Generalized Solutions of Quasi-Variational-Like Problems

Truong Q. Bao, Niklas Hebestreit, Christiane Tammer

 

An Elementary Proof of the Pontryagin Maximum Principle

Alexander D. Ioffe

 

Orbital Geometry and Group Majorisation in Optimisation

Andrew Eberhard

 

Subdifferential of the Supremum via Compactification of the Index Set

R. Correa, A. Hantoute, M. A. López

Chi tiết

Thứ 3, Ngày 28 tháng 6 năm 2022
10:22:20 AM