Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

THỜI HOÀNG KIM CHO CÁC NHÀ XUẤT BẢN ĐỘC LẬP ĐÃ BẮT ĐẦU

22/03/2017
Cách đây nhiều năm, tôi đã đoán trước được ngành xuất bản và bán sách sẽ đi theo kiểu mẫu boutique, to nhỏ các kiểu. Phải nói thêm, điều này cũng đúng đối với những ngành khác, nói chung do đây là thời đại kỹ thuật số và một phần là do khách hàng ngày nay.

Doanh s sách s chia làm hai: sách giy giá cao; và sách đin t giá thp, cung cp sng rng rãi. Mô hình hiu sách cũng s tách đôi gia chui ca hàng ln vi ngân sách và li thế theo quy mô; và hàng lot nhng ca hàng sách đc lp s hot đng tt - dn dn tr nên không th thiếu đi vi cng đng. Tương t như thế, các nhà xut bn s bao gm nhng tp đoàn kinh tế ln có năng lc qung cáo, kh năng thương lưng tt; và mt thành phn xut bn đc lp đy sc tr s ra đi, thích ng vi cng đng mua sách.

Cui cùng, th trưng cũng có du hiu phát trin sau 5 – 10 năm qua vi rt nhiu thay đi và ci cách cn có, các nhà xut bn ln đang thc hin li tiên đoán: 6 tay xut bn ln gi ch còn 5, d đoán s ngày càng có nhiu v hp nht na. Tôi cũng nghĩ rng các nhà xut bn ln nht trong năm qua đã có bưc phát trin nhanh chóng v kh năng thích ng và đi mi, nhưng theo quan đim ca tôi, nhân t thú v nht trong ngành xut bn hin ti vn là các NXB đc lp.

Chúng ta đang chng kiến nhng t báo đc lp thưng xuyên đưc đưa vào danh sách đot gii. Ví d, Salt Publishing nm trong danh sách “longlist” gii Man Booker và T No Exit Press đưc trao gii thưng CWA. Khuôn mu này thm chí lp li nhiu hơn vi nhng gii thưng ít truyn thng hơn. Ví d, công ty xut bn ca tôi là Legend Press, năm ngoái có hai ta lt vào danh sách “shortlist” gii Baileys, và năm ngay có 10 ta lt vào danh sách “longlist” gii Not The Booker ca t The Guardian.

Nhưng đây ch là b ni ca tng băng trôi, vài lý do ngm sau có th gii thích vì sao các nhà xut bn đc lp s ăn nên làm ra:

1. Khách hàng lên ngôi thng tr: khách hàng không còn đi đến lúc các t báo ra lò đ bo xem h nên đc th gì. H là ngưi quyết đnh s dành thi gian quý giá ca mình như thế nào, và mi ngành phc v h mun thành công đu phi chy theo nhng ý thích bt cht ca h. Nhng nhà xut bn đc lp thành công đưc đánh giá là rt gn gũi vi đc gi, qua nhng cng đng, nhóm, s kin và phương tin truyn thông theo cách mà có v là th thách cho nhng nhà xut bn ln nht.

2. Xu thế xut hin, lan rng toàn cu và biến mt trong tích tc. Internet và mng xã hi giúp ngưi ta có kh năng đăng mt li bình và ch trong mt gi có th khiến c thế gii nói v nó. Kết qu là, chưa bao gi th trưng li chy theo xu hưng và tc thi như thế. Các nhà xut bn đc lp đưc đánh giá là phn ng khá tt theo nhng xu hưng. Mt doanh nghip nh thông minh có th đp b c mt chiến lưc đ xây dng li mt chiến lưc hoàn toàn mi và hiu qu hơn ch trong vòng mt bui sáng.

3. Mi ngưi đu mun nhìn thy mt gương mt: mt tác đng khác na ca Internet và mng xã hi là mi ngưi đu mun biết nhng nhân vt đng sau câu chuyn, đ hiu và cm thy gn gũi vi h hơn. Nhng nhà xut bn đc lp thông minh s làm vic thân thiết vi tác gi, hơn na vì h có nhng team nh, gn bó vi nhau nên có th d dàng truyn ti nhân vt hơn là các công ty ln, chính là điu mà các khách hàng ngày nay mong đi.

4. Văn hóa doanh nghip ngày nay đã phát trin: Các nhà xut bn đc lp gii nht bây gi điu hành doanh nghip rt thông minh vi ngân sách chi tiết và h luôn biết tp trung vào nhng điu ct lõi. Điu này đi ngưc li vi văn hóa t chc, vi nhng li khuyên trên các TV shows và trên nhng thông tin mi nơi v cách điu hành mt doanh nghip.

5. Ri ro ca nhà xut bn đc lp. Thay vì đi theo hưng truyn thng như nhng kiu mu doanh nghip khác thì vic khi đu bng mt công ty xut bn đc lp có v khá điên r và ri ro. Vì vy, đi vi bt c ai thích mo him thì đam mê và kh năng chu đưc ri ro là 2 điu vô cùng cn thiết. Điu này cũng khá d hiu vì nhng nhà xut bn nh không th có đ kh năng đ mơ đến vic 5 trong s 50 cun sách s thành công và đt li nhun cao. H cn phi có 15 trong s 20 cun sách đt hiu qu thì mi có th cân bng ngân sách. H cn phi làm vic ct lc, có đu óc ưa mo him đ kết hp vi tt c nhng cơ hi trên, đó chính là do vì sao hu hết nhng xut bn phm thú v luôn đưc ra đi t nhng NXB đc lp.

Tôi luôn thích thú vi nhng gì mà Hi ngh sĩ trc Anh (Young British Artists) đt đưc, qua vic h đã đp tan nhng xu thế li mòn cũ k, to ra nhng ca hàng trin lãm và xây dng nhng cng đng mà t đó h đã tiếp tc đt đưc nhng thành tu to ln mang tính toàn cu. Bng cách h xây dng cng đng, tìm hiu mt cách sâu sát và gn gũi vi khách hàng cng vi tư duy liu lĩnh, li điu hành kinh doanh rt thông minh, chúng ta hoàn toàn có th hy vng rng nhng năm sp ti s là thi k hoàng kim cho nhng nhà xut bn đc lp.

(Nguồn tin: http://duongsachtphcm.com/thoi-hoang-kim-cho-cac-nha-xuat-ban-doc-lap-da-bat-dau/)

Thứ 4, Ngày 14 tháng 11 năm 2018
09:13:03 PM