Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG NGHIÊN CỨU, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN SINH VẬT Ở CÁC VƯỜN QUỐC GIA VIỆT NAM (VƯỜN QUỐC GIA TRÊN ĐẤT LIỀN)

Tác giả: Hà Quý Quỳnh
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 332
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 170,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. BẢO TÔN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở CÁC VƯỜN QUỐC GIA
1.1 Sinh thái học và bảo tồn
1.2. Vườn quốc gia
1.3. Nội dung, đặc điểm thông tin quản lý các VQG
1.4. Phân bố loài
CHƯƠNG II. VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG NGHIÊN CỨU VƯỜN QUỐC GIA
2.1. Hệ thông tin địa lý - GIS
2.2. Viễn thám
2.3. Xử lý ảnh viễn thám
2.4. Hệ thống định vị toàn cầu
2.5. Viễn thám HTTLĐL trong quản lý các VQG
2.6. Giám sát đa dạng sinh học VQG
CHƯƠNG III. QUY TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS
3.1. Khai thác ảnh vệ tinh từ internet
3.2. Giải đoán ảnh viễn thám
3.3. Giải đoán ảnh bằng phần mềm envi
3.4. Ứng dụng bản đồ điện tử trên GPS
3.5. Ứng dụng bản đồ trên thiết bị điện tử thông minh
CHƯƠNG IV. CƠ SỞ DỮ LIỆU VIỄN THÁM VÀ GIS CÁC VƯỜN QUỐC GIA
4.1. Khung thông tin cơ sở dữ liệu
4.2. Danh sách các vườn quốc gia trên đất liền
4.3. Cơ sở dữ liệu viễn thám các vườn quốc gia 
Thứ 5, Ngày 9 tháng 7 năm 2020
09:59:17 PM