Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

Ứng dụng vật liệu Titan dioxit (TiO2) trong xử lý ô nhiễm môi trường

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ (Chủ biên), Vũ Thị Thu Hà
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 260
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16x24cm
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 170,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Thứ 5, Ngày 1 tháng 12 năm 2022
04:14:32 PM