Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

Thực trạng và giải pháp giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong khai thác sử dụng tài nguyên nước...

Tác giả: Nguyễn Lập Dân (Chủ biên)
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 216
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16x24cm
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 150,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Thứ 4, Ngày 29 tháng 9 năm 2021
06:08:08 AM