Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

TRƯỜNG ĐỊA TỪ VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT TẠI VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 320
Năm xuất bản:
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 75,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

 

Thay lời tựa

Lời cám ơn

Mở đầu

Chương I. Trường địa từ

Chương II. Trường địa từ và cấu trúc bên trong của Trái

Chương  III.  Trường  địa  từ    môi  trường  xung quanh Trái đất

Chương IV. Nghiên cứu biến thiên của trường địa từ trên lãnh thổ Việt Nam Chương V. Xây dựng mạng lưới đo biến thiên thế kỷ trên lãnh thổ Việt Nam

Chương VI. Nghiên cứu cổ từ tại Việt Nam  

Chương VII. Nghiên cứu ứng dụng trường địa từ tại Việt Nam

Tài liệu tham khảo

Phụ lục. Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu địa từ tại Việt Nam


Thứ 3, Ngày 20 tháng 2 năm 2018
04:58:53 AM