Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

TÀI NGUYÊN ĐẤT TÂY NGUYÊN - Hiện trạng và Thách thức

Tác giả: Lưu Thế Anh (Chủ biên)
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 406
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 210,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
LỜI NÓI ĐẦU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ PHÁT SINH VÀ THOÁI HÓA ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN
1.1. Vai trò của các nhân tố trong phát sinh đất
1.2. Đặc điểm tự nhiên trong mối liên hệ với phát sinh và thoái hóa đất Tây Nguyên
1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội trong mối liên hệ với phát sinh và thoái hóa đất Tây Nguyên
Chương 2. HIỆN TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT TÂY NGUYÊN
2.1. Phân loại đất vùng Tây Nguyên
2.2. Đặc điểm tài nguyên đất vùng Tây Nguyên
2.3. Hiện trạng độ phì nhiêu của đất vùng Tây Nguyên
2.4. Phân vùng địa lý thổ nhưỡng Tây Nguyên
2.5. Hiện trạng sử dụng đất vùng Tây Nguyên
Chương 3. CÁC THÁCH THỨC ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN
3.1. Các quá trình thoái hóa đất chủ đạo vùng Tây Nguyên
3.2. Các dạng thoái hóa đất chính ở Tây Nguyên
3.3. Tiềm năng thoái hóa đất vùng Tây Nguyên
3.4. Thoái hóa đất hiện tại vùng Tây Nguyên
3.5. Hiện trạng hoang mạc hóa vùng Tây Nguyên
3.6. Nguyên nhân dẫn đến thoái hóa đất và hoang mạc hóa vùng Tây Nguyên
3.7. Cảnh báo thoái hóa đất và hoang mạc hóa vùng Tây Nguyên
Chương 4. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT NHẰM NGĂN NGỪA THOÁI HÓA ĐẤT VÀ HOANG MẠC HÓA VÙNG TÂY NGUYÊN
4.1. Khái niệm giải pháp tổng thể
4.2. Khái niệm về bền vững
4.3. Nguyên tắc sử dụng đất bền vững
4.4. Những tiêu chí cơ bản đánh giá tính bền vững của hệ thống sử dụng đất
4.5. Quan điểm trong phòng chống thoái hóa đất và hoang mạc hóa vùng Tây Nguyên
4.6. Giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất nhằm ngăn ngừa thoái hóa đất và hoang mạc hóa vùng Tây Nguyên 4.7. Đề xuất mô hình quản lý và sử dụng đất dựa vào cộng đồng vùng Tây Nguyên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phân loại đất các tỉnh Tây Nguyên trên bản đồ đất tỷ lệ 1:100.000
Phụ lục 2: Diện tích loại đất theo độ dốc và tầng dày của các tỉnh vùng Tây Nguyên
Phụ lục 3: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) các tỉnh Tây Nguyên
Thứ 3, Ngày 25 tháng 6 năm 2019
08:43:10 AM