Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

Phát triển bền vững lãnh thổ TÂY NGUYÊN - Đánh giá và Giải pháp

Tác giả: Trần Văn Ý,Nguyễn Viết Thịnh,Ngô Đăng Trí ,Trần Thùy Chi,Nguyễn Thế Chinh,Nguyễn Xuân Hậu
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 312
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 160,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ BỘ CHỈ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG
1.1. Khái niệm bộ chỉ thị phát triển bền vững
1.2. Tình hình nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị PTBV trên thế giới
1.3. Tình hình nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị PTBV tại Việt Nam
1.4. Bộ chỉ thị phục vụ đánh giá và giám sát PTBV của LHQ (2007) và sử dụng xây dựng bộ chỉ thị PTBV Tây Nguyên
1.5. Phương pháp xây dựng bộ chỉ thị
1.6. Sơ đồ logic các bước nghiên cứu và kết quả
Chương 2. BỘ CHỈ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÃNH THỔ TÂY NGUYÊN
2.1. Các nguyên tắc chính xây dựng bộ chỉ thị PTBV Tây Nguyên
2.2. Quy trình xây dựng danh sách các chỉ thị
2.3. Xây dựng bộ chỉ thị PTBV
2.4. Mối quan hệ của các chỉ thị với các chủ đề phát triển
Chương 3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÃNH THỔ TÂY NGUYÊN
3.1. Xác định giá trị thực tế, giá trị mục tiêu và giá trị chuẩn hóa của các chỉ thị
3.2. Hiện trạng PTBV lãnh thổ Tây Nguyên
Chương 4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NGUYÊN
4.1. Các căn cứ đề xuất các giải pháp cho PTBV cho Tây Nguyên
4.2. Giải pháp cho PTBV tổng thể đối với vùng Tây Nguyên
4.3. Giải pháp hướng tới PTBV các lĩnh vực của Tây Nguyên
4.4. Giải pháp cho các tỉnh
THAY CHO LỜI KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục 1. MẪU PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA
Phụ lục 2. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH TÍNH TOÁN CÁC CHỈ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NGUYÊN
Phụ lục 3. HỆ CHUYÊN GIA (PHẦN MỀM) QUẢN LÝ BỘ CHỈ THỊ PTBV
Thứ 3, Ngày 25 tháng 6 năm 2019
08:23:07 AM