Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

NGUY CƠ TAI BIẾN TRƯỢT LỞ NGẦM TRÊN THỀM LỤC ĐỊA NAM TRUNG BỘ

Tác giả: Trần Tuấn Dũng (chủ biên), Nguyễn Quang Minh, Phí Trường Thành, Nguyễn Hồng Lân, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Bá Đại
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 248
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 125,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC


Chương I. TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU TRƯỢT LỞ NGẦM VÀ CÁC NGUỒN DỮ LIỆU
Chương II. HIỆN TRẠNG TRƯỢT LỞ NGẦM TRÊN THỀM LỤC ĐỊA NAM TRUNG BỘ
Chương III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC KHU VỰC THỀM LỤC ĐỊA NAM TRUNG BỘ
Chương IV. CÁC ĐẶC TRƯNG ĐỊA CHẤN- ĐỊA ĐỘNG LỰC HỆ ĐỨT GÃY TRÊN THỀM LỤC ĐỊA NAM TRUNG BỘ
Chương V. BẢN ĐỒ PHÂN BỐ CÁC ĐỚI TRƯỢT LỞ NGẦM TIỀM NĂNG TRÊN THỀM LỤC ĐỊA NAM TRUNG BỘ
Chương VI. MÔ HÌNH DỊCH CHUYỂN KHỐI TRƯỢT VÀ LAN TRUYỀN SÓNG- CÁC GIẢI PHÁP CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO TRƯỢT LỞ NGẦM KHU VỰC VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ
Thứ 4, Ngày 21 tháng 2 năm 2018
07:52:31 PM