Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

Màng sinh học (Biofilm) từ vi sinh vật và ứng dụng trong xử lý ô nhiễm dầu ở Việt Nam

Tác giả: Lê Thị Nhi Công (2021), Đồng Văn Quyền
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 230
Năm xuất bản: 2021
Kích thước: 16x24cm
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 195,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Thứ 5, Ngày 1 tháng 12 năm 2022
05:50:01 PM