Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

HOÁ THẠCH TRÙNG LỖ KAINOZOI THỀM LỤC ĐỊA VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN

Tác giả: Nguyễn Ngọc,Đỗ Bạt,Nguyễn Hữu Cử
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 390
Năm xuất bản:
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 75,000 VNĐ
Giá pdf: VNĐ
Mua ấn phẩm Mua file PDF

Giới thiệu

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HÓA THẠCH TRÙNG LỖ (FORAMINIFERA) KAINOZOI THỀM LỤC ĐỊA VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN Ở VIỆT NAM

1

Chương II: TÀI LIỆU THỰC TẾ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

9

Chương III: HOÁ THẠCH TRÙNG LỖ (Foraminifera) KAINOZOI THỀM LỤC ĐỊA VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN Ở VIỆT NAM

21

Chương IV: ỨNG DỤNG HOÁ THẠCH TRÙNG LỖ (FORAMINIFERA) TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA TẦNG TRẦM TÍCH KAINOZOI THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM (trên thí dụ cụ thể bồn trầm tích Nam Côn Sơn)

55

- Kết luận - Văn liu tham khảo

- Các bản ảnh c sinh

- Bảng tra cứu hoá thạch theo vần chữ i ABC

Thứ 3, Ngày 20 tháng 2 năm 2018
04:59:03 AM