Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

Công nghệ sản xuất và ứng dụng vi tảo

Tác giả: Đặng Đình Kim (chủ biên)
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 380
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16x24 cm
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 200,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Cuốn sách chuyển khảo giới thiệu tới độc giả tổng quan chung về công nghệ sản xuất và ứng dụng sinh khối vi tảo trong các lĩnh vực khác nhau. Các tác giả tổng kết một cách có hệ thống và cập nhật thành tự nghiên cứu và ứng dụng vi tảo của các nhà khoa học Việt Nam trong vòng 40 năm qua. Trên cơ sở các thông tin trên, cuốn sách sẽ đề cập tới các thách thức cũng như triển vọng của sản xuất và ứng dụng sinh khối vi t ảo trên thế giới cũng như ở Việt Nam.
Cuốn sách gồm 6 chương:
- Chương 1. Phân bố và đặc điểm sinh học của vi tảo
- Chương 2. Kỹ thuật nuôi cấy vi tảo trong phòng thí nghiệm
- Chương 3. Một số vi tảo kinh tế
- Chương 4. Công nghệ sản xuất đại trà vi tảo
- Chương 5. Ứng dụng vi tảo
- Chương 6. Thao tác di truyền ở vi khuẩn lam và vi tảo
Thứ 4, Ngày 24 tháng 7 năm 2019
01:38:03 PM