Sách ứng dụng & PT công nghệ cao

Vật liệu biến hóa có chiết suất âm: Công nghệ chế tạo, Tính chất và Ứng dụng

Tác giả: Vũ Đình Lãm
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 270
Năm xuất bản: 2019
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 165,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

Chương I. TỔNG QUAN VẬT LIỆU BIẾN HÓA (METAMATERIALS)

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬT LIỆU BIẾN HÓA

1.2. Tổng quan về vật liệu biến hóa có chiết suất âm

1.3. Mô hình lai hóa trong vật liệu biến hóa

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chương II. CÁC NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU CÓ ĐỘ TỪ THẨM ÂM

2.1. MÔ HÌNH MẠCH ĐIỆN LC

2.2. Nghiên cứu vật liệu biến hóa có độ từ thẩm âm dựa trên cấu trúc SRR

2.3. Nghiên cứu vật liệu biến hóa có độ từ thẩm âm dựa trên cấu trúc CWP

2.4. Vật liệu độ từ thẩm âm tại vùng tần số THz

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chương III. CÁC NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU CÓ CHIẾT SUẤT ÂM

3.1. Tính chất chiết suất âm của cấu trúc kết hợp (Combined structure – CB)

3.2. Vật liệu biến hóa chiết suất âm có cấu trúc dạng lưới (Fishnet - FN)

3.3. Vật liệu biến hóa chiết suất âm sử dụng cấu trúc hình ϕ

3.4. Vật liệu biến hóa có chiết suất âm không phụ thuộc vào phân cực

3.5. Sử dụng cộng hưởng bậc cao để tạo ra chiết suất âm trong cấu trúc CWP

3.6. Sự phối hợp trở kháng hoàn toàn của các vật liệu biến hóa chiết suất âm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chương IV. VẬT LIỆU BIẾN HÓA CÓ DẢI TẦN SỐ LÀM VIỆC RỘNG

4.1. mở rộng tần số làm việc của vật liệu biến hóa có độ từ thẩm âm

4.2. Mở rộng vùng tần số làm việc của vật liệu biến hóa chiết suất âm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chương V. ĐIỀU KHIỂN TẦN SỐ LÀM VIỆC CỦA VẬT LIỆU BIẾN HÓA BẰNG CÁC TÁC ĐỘNG NGOẠI VI

5.1. Điều khiển vùng tần số làm việc của vật liệu biến hóa bằng tác động nhiệt

5.2. Điều khiển vùng tần số làm việc của vật liệu biến hóa bằng tác động điện trường và từ trường

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chương VI. ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU BIẾN HÓA

6.1. Vật liệu hấp thụ

6.2. Cảm biến sinh học

6.3. Truyền dẫn năng lượng không dây

6.4. Siêu thấu kính

6.5. Áo choàng tàng hình

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Thứ 7, Ngày 2 tháng 7 năm 2022
02:32:05 PM