Sách ứng dụng & PT công nghệ cao

Vật liệu Polyme Blend

Tác giả: Thái Hoàng
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 245
Năm xuất bản: 41965
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 96,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC
 Chương I. Những vấn đền chung của polyme blend
Chương II. Các phương pháp xác định sự tương hợp của polyme
Chương III. Các phương pháp chế tạo vật liệu polyme blend
 Chương IV. Các biện pháp tăng cường tương hợp polyme blend
Thứ 3, Ngày 25 tháng 6 năm 2019
08:25:56 AM