Sách ứng dụng & PT công nghệ cao

Tầng điện ly xích đạo từ ở Việt Nam và dự báo thời tiết vũ trụ

Tác giả: Hoàng Thái Lan
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 349
Năm xuất bản: 41966
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 175,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Mục lục Chương 1: TẦNG ĐIỆN LY TRONG MỐI QUAN HỆ MẶT TRỜI – TRÁI ĐẤT Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VẬT LÝ TẦNG ĐIỆN LY Chương 3: ĐIỆN ĐỘNG LỰC ĐIỆN LY XÍCH ĐẠO TỪ Chương 4: KỸ THUẬT KHẢO SÁT TẦNG ĐIỆN LY Chương 5: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỆN LY VÙNG XÍCH ĐẠO TỪ CỦA VIỆT NAM Chương 6: DỰ BÁO THỜI TIẾT VŨ TRỤ
Thứ 7, Ngày 19 tháng 9 năm 2020
06:59:54 PM