Sách ứng dụng & PT công nghệ cao

HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT LỚN TRÊN MỘT SỐ HỢP KIM HEUSLER VÀ NGUỘI NHANH

Tác giả: Nguyễn Huy Dân
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 310
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24 cm
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 164,999 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

Phần I: Tổng quan về hiệu ứng từ nhiệt, vật liệu từ nhiệt và công nghệ làm lạnh bằng từ trường
Chương 1: Hiệu ứng từ nhiệt và công nghệ làm lạnh bằng từ trường
Chương 2: Tổng quan về vật liệu từ nhiệt

Phần II: Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên một số hợp kim Heusler
Chương 3: Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên hệ hợp kim Heusler Co- (Mn, Fe)- Si
Chương 4: Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên hệ hợp kim Heusler Ni-Mn-Sn
Chương 5: Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên hệ hợp kim Heusler Ni- (Co, Cu, Ag)- Mn-Sn
Chương 6: Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên hệ hợp kim Heusler Ni-Mn-Sb
Chương 7: Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên hệ hợp kim Heusler (Ni-Co)-Mn-Al

Phần III: Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên một số hợp kim nguội nhanh
Chương 8: Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên hệ hợp kim nguội nhanh Fe-(Ni,Co)-Zr
Chương 9: Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên hệ hợp kim nguội nhanh Fe-(Gd,Dy), Zr
Chương 10: Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên hệ hợp kim nguội nhanh La-(Fe,Co)- (Si,B)
Chương 11: Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên hệ hợp kim nguội nhanh (Fe,Mn)-(Cu,Co)-(Nb,Cr)-(Si,B)
Thứ 7, Ngày 19 tháng 9 năm 2020
07:48:45 PM