Sách ứng dụng & PT công nghệ cao

Địa thông tin nguyên lý cơ bản và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 650
Năm xuất bản: 41966
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 290,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. VIỄN THÁM REMOTE SENSING
CHƯƠNG II. HỆ THỐNG TIN ĐỊA LÝ
CHƯƠNG III. HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU
CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN ĐẤT
CHƯƠNG V. VIỄN THÁM, GIS VÀ GPS TRONG LÂM NGHIỆP
CHƯƠNG VI. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG QUY HOẠCH VÀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ
CHƯƠNG VII. VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT
CHƯƠNG VIII. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM, GIS VÀ GPS NGHIÊN CỨU CÁC TAI BIẾN TỰ NHIÊN
CHƯƠNG IX. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS NGHIÊN
Thứ 7, Ngày 19 tháng 9 năm 2020
06:27:12 PM