Sách ứng dụng & PT công nghệ cao

BÁN DẪN HỮU CƠ POLYME CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG

Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 420
Năm xuất bản:
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 85,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

 Trang

Lời nói đầu

 

Phần I. BÁN DẪN HỮU CƠ POLYME         

1

  • Chương 1. BÁN DẪN HỮU CƠ POLYME  

3

Phần II. VẬT LIỆU BÁN DẪN HỮU CƠ POLYME CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT     

35

  • Chương 2. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT  VẬT LIỆU BÁN DẪN HỮU CƠ POLYME           

37

  • Chương 3. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BÁN DẪN HỮU CƠ POLYME CẤU TRÚC NANO

61

  • Chương 4. VẬT LIỆU LAI BÁN DẪN HỮU CƠ POLYME CẤU TRÚC NANO

141

  • Chương 5. POLYME DẪN/CLAY NANO COMPOSIT        

235

Phần III. CÔNG DỤNG VẬT LIỆU BÁN DẪN HỮU CƠ POLYME

293

  • Chương 6. ĐIỆN TỬ HỌC PHÂN TỬ         

293

  • Chương 7. VẬT LIỆU QUANG TỬ HỌC PHÂN TỬ

333

  • Chương 8. NGHIÊN CỨU TÍNH CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI, BỀN MÔI TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ CỦA VẬT BÁN DẪN HỮU CƠ POLYME           

401

TÀI LIỆU THAM KHẢO         

423

TÀI LIỆU THAM KHẢO NƯỚC NGOÀI       

424

TỪ KHOÁ, TỪ VIẾT TẮT     

427

Thứ 7, Ngày 19 tháng 9 năm 2020
07:07:32 PM