Sách Đại học và sau đại học

Điện hoá học nâng cao

Tác giả: Lê Quôc Hùng (Chủ biên)
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 286
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 160,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt
Danh mục hình
Danh mục bảng
Lời nói đầu
Chương I: CÁC NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA ĐIỆN HÓA
1.1. Giới thiệu chung
1.2. Tế bào điện hóa
1.3. Phân loại điện cực và phản ứng điện cực
Chương II: CƠ SỞ ĐỘNG HỌC VÀ CƠ CHẾ CỦA CÁC PHẢN ỨNG ĐIỆN HÓA
2.1. Giới thiệu
2.2. Cơ chế của việc chuyển điện tử tại một điện cực
2.3. Cơ chế của việc chuyển điện tử trong dung dịch đồng thể
2.4. Biểu diễn tốc độ của các phản ứng điện cực
2.5. Mối quan hệ giữa dòng điện và tốc độ phản ứng: Dòng trao đổi
Chương III: ĐỘNG HỌC VÀ QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN TRONG CÁC PHẢN ỨNG ĐIỆN CỰC
3.1. Các quá trình điện cực: động học và sự vận chuyển
3.2. Các phản ứng thuận nghịch
3.3. Các phản ứng bất thuận nghịch
3.4. Trường hợp tổng quát
3.5. Định luật Tafel
3.6. Xử lý động học dựa trên dòng trao đổi
3.7. Ảnh hưởng của lớp điện kép đến động học điện cực
3.8. Các quá trình điện cực chuyển nhiều điện tử
3.9. Các quá trình điện cực gồm phản ứng đồng thể đi kèm
Chương IV: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐIỆN HÓA
4.1. Giới thiệu chung
4.2. Các phương pháp trên cơ sở sự phụ thuộc điện thế theo thời gian khi ở điều kiện không có dòng điện (Potentiometry)
4.3. Các phương pháp trên cơ sở mối quan hệ giữa dòng điện và điện thế (Voltammetry)
4.4. Phương pháp đo điện tích
4.5. Phương pháp đo tổng trở (EIS)
Chương V: ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN HÓA TRONG NGHIÊN CỨU ĂN MÒN KIM LOẠI
5.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp điện hóa nghiên cứu ăn mòn kim loại
5.2. Các phương pháp điện hóa nghiên cứu ăn mòn kim loại
5.3. Phương pháp đo tổng trở (EIS)
5.4. Phương pháp đo thế điện cực để nghiên cứu phân bố thế của thép trong bê tông
Chương VI: NGUỒN ĐIỆN HÓA HỌC
6.1. Cơ sở lý thuyết
6.2. Vật liệu nguồn điện
6.3. Một số nguồn điện điển hình
6.4. Một số phương pháp nghiên cứu trong nguồn điện
Chương VII: ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN HÓA TRONG PHÂN TÍCH
7.1. Ứng dụng của phương pháp đo điện thế
7.2. Ứng dụng của phương pháp đo Von - Ampe trong phân tích điện hóa
7.3. Phương pháp làm giàu
7.4. Dung dịch và điện cực trong phương pháp Von - Ampe
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Thứ 3, Ngày 25 tháng 6 năm 2019
08:37:55 AM