Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ - ADDRESS

19/02/2021

DIRECTOR AND EDITOR-IN-CHIEF: Pham Thi Hieu

Block 16, Vietnam Academy of Science and Technology
18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi 10000, Vietnam
Telephone: +84 (4) 37917146
E-mail: pthieunxb@gmail.com

HEAD OFFICE: PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Block 16, Vietnam Academy of Science and Technology
18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi 10000, Vietnam
Telephone: +84 (4) 37917146
E-mail: nxb@vap.ac.vn.
Web site: http://vap.ac.vn


GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP: Phạm Thị Hiếu

Nhà A16, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84 (4) 37917146
E-mail: pthieunxb@gmail.com

TRỤ SỞ: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Nhà A16, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84 (4) 37917146
E-mail: nxb@vap.ac.vn.
Web site: http://vap.ac.vn

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 4, Ngày 10 tháng 8 năm 2022
06:51:07 PM