Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

19/02/2021
NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY Địa chỉ: Nhà A16 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: +84- 24.22149041 Email: nxb@vap.ac.vn; Website: vap.ac.vn

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Địa chỉ: Nhà A16 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: +84- 24.22149041

Email: nxb@vap.ac.vn Website: vap.ac.vn

BAN LÃNH ĐẠO

  • Giám đốc - Tổng Biên tập: ThS. CVC. Phạm Thị Hiếu 
    Email: pthieu@vap.vast.vn
  • Phó Giám đốc: TS. CVC. Đoàn Thị Yến Oanh
    Email: dtyoanh@vap.vast.vn

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 4, Ngày 20 tháng 10 năm 2021
09:20:03 PM