Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Bộ sách chuyên khảo

Tinh luyện thép và hợp kim

Tác giả: Tô Duy Phương
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 270
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa mềm
Giá bìa: 150,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

Trang

LỜI GIỚI THIỆU

1

MỤC LỤC

3

LỜI NÓI ĐẦU

9

DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT VÀ
THỨ NGUYÊN

11

MỞ ĐẦU

21

Tài liệu tham khảo

23

Chương 1. CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM

25

Chương 2. TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG SỤC KHÍ VÀ CHÂN KHÔNG

61

Chương 3. TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ ĐIỆN XỈ

93


Chương 4. TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG XỈ TỔNG HỢP

111

Chương 5. TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG KIM LOẠI ĐẤT HIẾM

133

Chương 6. TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ PLASMA

159

Chương 7. TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ BẮN PHÁ CHÙM ĐIỆN TỬ

197

Chương 8. TINH LUYỆN THÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÚC LIÊN TỤC

227

Chương 9. TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRỰC TIẾP TỪ QUẶNG

261

Thứ 6, Ngày 18 tháng 1 năm 2019
04:04:43 AM