Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

VietNam Journal of Mechanics

Số: 1
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2017
Kích thước:
Giá bìa: 25,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

1. Optimal design for eigen-frequencies of a longitudinal bar using Pontryagin’s maximum principle considering the influence of concentrated mass/ 
    B. H. LeandT. M. Thuy 
2. Elasto-plastic analysis of functionally graded metal-ceramic beams under mechanical loading/ 
    N. D. Kien, T. T. Thom, S. Alexandrov and L. T. Ha 
3. Modal analysis of functionally graded Timoshenko beam/ 
    N. N. Huyen and N. T. Khiem 
4. Isogeometric analysis of linear isotropic and kinematic hardening elastoplasticity/ 
    K. D. Nguyen, M. N. Nguyen, H. V. Cong and H. Nguyen-Xuan 
5. XFEM/Level-set for modelling of coated inclusion composites/
    T. A. Binh 
6. A numerical study of ultrasonic response of random cortical bone plates/ 
    A. Abdoulatuf, V. H. Nguyen, C. Desceliers and S. Naili 

Chi tiết

Thứ 6, Ngày 22 tháng 3 năm 2019
11:07:42 AM